Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Звіт

                                                           

 

                                                       ЗВІТ

  Завідувача КЗО ДНЗ № 164  Логвиненко Н.В.  за 2014 – 2015 навчальний рік.

    Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 164 комбінованого типу» розпочав функціонування  у 1952 році. потужність 8 груп, на 139 місць - група раннього віку – 1 ( з 2 до 3 років),  дошкільні групи      -  5 , дошкільні спеціалізовані групи ( діти з вадами мови) – 2.

     Групові приміщення забезпечені  меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала;
 • Ігрова зала;
 • Кабінети логопеда;
 • Методичний кабінет;
 • Медичний кабінет
 • Прогулянкові майданчики.

Управлінські рішення та дії були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. Сприяти формуванню національної свідомості на основі кращих духовнихі культурних  досягнень українського народу.
 2. Розвивати у дітей почуття позитивного ставлення до праці, долаючи посильні труднощі,  пробуджуючи почуття гордості за успіхи у праці власні і товаришів. Задовольняти пізнавальні потреби дітей у процесі трудової діяльності .
 3. Забезпечити оптимальні умови для успішного формування і розвитку необхідних фізичних якостей.
 4. Зміцнювати зв`язки з сім`єю,школою, досягати єдності, взаємної підтримки в різних сприятливих можливостей, спрямовані на формування духовно розвиненої та працелюбної особистості.

                        .Рішення проблеми

    - Співпраця сім` ї  в освітньо – виховному процесі з метою виховання здорової,              

        соціально-адаптованої дитини, духовно розвиненої та працелюбної дитини;

     -Впровадження нових форм і методів активізації пізнавальної потреби  у процесі         

      трудової діяльності, фізичному вихованні;

      - Підвищення ролі соціально-морального виховання , національної свідомості;

 

 

 

 

                                            Задачі розвитку

 • продовжувати наповнювати необхідним ігрову залу для більш поглибленого, ефективного та сучасного фізичного розвитку дітей;
 • поповнювати педагогічний процес ігровим та розвиваючим обладнанням модернізувати педагогічний процес;
 • постійно поповнювати розвивальне середовище для малят на сучасному рівні;
 • працювати з громадськістю на покращення матеріально-технічної бази закладу;
 • проводити  роботу з батьками, включаючи різні форми: «Родинні газети», «Тематичні стенди, зустрічі» «Ярмарки», «Клуби взаємодопомоги» для покращення та залучення батьків до процесу виховання;
 • працювати над охороною, зміцненням фізичним, психічним та моральним здоров`ям малят, захищати їх права;
 • працювати над естетичним, громадським вихованням малят та їх батьків
 • забезпечити поступальний інноваційний розвиток з патріотичного виховання

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Виконані основні роботи:

 • Проведено замір опору ізоляції електропроводки ;
 • Перезарядка вогнегасників;
 • В методичному кабінеті провели косметичний ремонт, замінили методичні шафи, придбали комплекти тематичної наочності ;
 • проведена  аварійна чистка каналізації та колодязів ;  
 • Поточний ремонт приміщень;
 • Утеплення труб теплопостачання на горіщі;
 • Придбання столового інвентвря на харчоблок (протвені, ножі для м’ясорубки);
 • Придбання гардин в музичну залу, та карнизи;
 • Благоустрій території ( ізвесть  для дерев, краска для внутрішніх сходів)
 • Частковий ремонт покрівлі будівлі 2;
 • Оформлення інтер’єру (музична зала)
 • Завезення піску;
 • Методична література, та періодичне видання;
 • Косметичний ремонт у роздягальні старшої групи

Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу та допомогу співробітників:

 • Подступи та шафи дитячі для роздягання в середній групі;
 • в старшій групі придбано комплект ігрових шаф  для творчих ігор, та шафи дитячі для одежі;
 • встановлення тіньового навісу на майданчику середньої групи;
 • капітальний ремонт єлетричної проводки в середній групі;
 • придбали дитячі стільці  в старшу логопедичну групу;
 • заміна освітлювальних приборів (згідно санпін), в середній групі;

На кошти міського депутата Величко А.Г в групі раннього віку, старшій групі замінили  дитячі шафи для одежі,

 

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 36 працівників в тому числі

Завідувач – Логвиненко Н.В.,вихователь-методист – Гребенюк Л.В., вчитель-логопед –Непочата І.О,.музичний керівник – Босова В.В., Проняєва О.В.вихователі – 12, завгосп Цисар Л.Я., старша медична сестра Науменко С.П.

            Педагогічний колектив має добрий рівень освіти, достатній стаж роботи, має високий творчий потенціал, колектив однодумців.

 Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію медпрацівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

    Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Упродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. Завдяки оптимальній  розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Педагогічні працівники закладу отримали матеріальну допомогу на оздоровлення, та винагороду ст..57.

  ДНЗ №164 комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини; Закон України «Про охорону дитинства». Для ведення цієї роботи в закладі відстежується наявність  дітей різних пільгових категорій.

 На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Пр здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р № 1/9-352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми , які не відвідують дошкільні навчальні заклади» розроблені такі заходи:

 • надання методичної і консультативної допомоги сім ї , залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

    З питань дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних вимог, та протипожежних норм, належна увага приділяється організація роботи з персоналом та вихованцями  з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована  на  учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

2014 – 2015 році рівень захворюваності в ДНЗ не перевищував районний та міський., але реєструвалися період підйому захворюваності у деяких групах . з метою зниження захворюваності в ДНЗ приділялась увага провітрюванню та кварцювання групових приміщень, дотримання режиму дня, організація фізичного виховання , активного рухового режиму дітей.

 За звітний період випадків травмування дітей, та працівників закладу не зафіксовано.

    У процесі голосування та за висновками , роботу завідувача, педагогічного колективу слід визнати проведеною на достатньому рівні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про роботу дошкільного закладу

в 2015-2016 навчальному році:

 

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 « Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», Примірного положення про порядок звітування перед педагогічним колективом  та громадськістю, затверджене наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178.

Звіт зроблений з метою

 • Утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління д/з;
 • Поєднання державного і громадського контролю в прийнятті і виконанні управлінських рішень;
 • Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладі, яка базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування:     

 • Забезпечити прозорість, відкритість, демократичність управління д/з;
 • Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень.

Дошкільний навчальний заклад № 164 є комунальною власністю міста. Працює за 5-денним режимом роботи з 7.30 до 18.00, чергові групи з 7.00 до 19.00. Заклад  розрахований на 186 місць. У 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 8 груп з загальною кількістю дітей – 210, з яких 28 дітей раннього віку та 182 дітей дошкільного віку, при  нормативній потужності 139.  Станом на  1.06.2016 рік -  148    дітей.

У 2015-2016 навчальному році здійснювали навчально-виховний процес за програмою «Дитина в дошкільні роки». Пріоритетними завданнями були:

 1. Продовжувати збагачувати знання дітей про історію, традиції українського народу, сприяти формуванню патріотичних почуттів і переконань.
 2. Засобами інтеграції знань, створювати атмосферу радості пізнання, розвивати емоційно-чутливу сферу, бережливого ставлення до природи, враховуючи народні традиції та регіональні особливості.
 3. Виховувати здорову дитину, формувати вв неї мотивацію до здорового способу життя та безпечної поведінки.
 4. Спонукати дітей до виконання правил соціальної адаптації, культурних норм взаємодії, створюючи атмосферу гуманістичного спілкування через розвиток мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників.

Згідно із затвердженим штатним розкладом, дошкільний заклад укомплектовано педагогічним персоналом на  70%  .

 Якісний склад педагогічних працівників за рівнем освіти:

 • 8 осіб мають повну вищу освіту;
 • 4 осіб – базову вищу педагогічну освіту;
 • 3 осіб  - середню спеціальну освіту.

Якісний склад за кваліфікаційною категорією:

 • 6 - спеціаліст  I категорії;
 • 2  - спеціаліст II категорії;
 • 10 - спеціаліст.

Якісний склад за стажем:

 • До 3 років – 3;
 • Від 3 до 10 років – 3;
 • Від 10 до 20 років – 7;
 • Більше 20 років -7.   

 

Протягом навчального року курси підвищення взаємодії згідно з перспективним планом пройшли : логопед Непочата І. О.  і  вихователь логопедичної групи Старовойтова О. М..

Згідно з перспективним планом у 2015 році кваліфікаційну категорію -спеціаліст II категорії  - підвищила вихователь Федоренко Т.І.  Підтвердила кваліфікаційну категорію  ( 9 таріфний розряд  )   вихователь Квітка Я.Ю..

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією були охоплені контролем такі питання:

 1. Стан дітей раннього і молодшого віку під час адаптаційного періоду;
 2. Охорона життя і здоров’я дітей і знання нормативно-правової бази;
 3. Зміст та якість перспективного і календарного планування;
 4. Готовність вихователів до робочого дня;
 5. Виконання режиму і формування культурно-гігієнічних навичок;
 6. Формування лексичної та фонетичної компетенції;
 7. Стан освітньої роботи з екологічного виховання;
 8. Організація трудової діяльності і прогулянок;
 9. Формування правил здорового і безпечного життя;
 10. Стан харчування, норми і естетика харчування;
 11. Рівень підготовки дітей старшої групи до школи;
 12. Підготовка до літнього оздоровлення;
 13. Самоосвіта і рівень педагогічної майстерності вихователів.

 

Протягом року вивчалась готовність педагогів до навчальної і організаційної діяльності. Результати показали, що перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим є недоліки.  в  порушенні графіку перевірки планування і  невідповідності плану  і роботи з дітьми .

По кожному напрямку перевірки були розроблені критерії оцінювання. Аналіз і рекомендації тематичних і фронтальних перевірок зафіксовані в довідках із зазначенням термінів і відповідальних осіб. Результати вивчень були оголошені на нарадах та педагогічних годинах. З метою підвищення професійної компетенції педагогів, згідно запланованого, були проведені семінари-практикуми:

 • «Забезпечення ефективної діалогової  взаємодії з дошкільниками» (Логопеди  Непочата І.О., Вишневська В.М.);
 • «Методологічні аспекти формування культури здоров’я » (вихователь-методист Гребенюк Л. В.)
 • Психологічна просвіта педагогів на тему «Актуальні проблеми збереження ресурсного стану педагога» (психолог  Панасевич М.Ю. )

Була  здійснена діагностика рівня мовленнєвих навичок спілкування дітей садових груп логопедами  Непочатою І. О. та  Вишневською В. М. Аналіз і висновки  перевірки окреслив комплекс важливих  питань  по формуванню комунікативних вмінь та навичок  у  дошкільників . Актуальність  цих питань визначив план семінару – практикуму по розвитку діалогової  взаємодії та необхідність подальшої роботи над всіма аспектами  мовленнєво – комунікативного  розвитку.                                                                                                   З метою  збереження та підтримки високого професійного рівня, а також сприйняття себе творчою людиною,  вихователям була запропонована зустріч з психологом  Панасевич М.Ю. , яка познайомила з методами психологічного розвантаження  як способом особистого і професійного зростання.  Одне із річних завдань                      навчального року – формування у дітей уявлень про безпечний та здоровий спосіб життя- стало темою обговорення на настоновчому семінарі : « Методологічні аспекти формування здорового способу життя « ( вихователь- методист Гребенюк Л.В.  )                                              Значне місце в роботі методичної служби було відведено молодим фахівцям :             Олійник І.О., Ткач Т. В., Кочергіной К.І., Ралдугіной  А.Д. -  педагогам з різним рівнем освіти . В організації  допомоги молодим   вихователям відігравала своєчасна випереджувальна робота ,практичні поради , контроль та наставництво. Консультації та бесіди з молодими фахівцями стосувались тем :

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами працівників дошкільного закладу;
 • педагогічна етика;
 • ознайомлення з вимогами, традиціями, можливостями для саморозвитку;
 • з’ясування життєвих планів та уявлення про роботу;
 • планування навчально-виховної роботи;
 • знання методик дошкільного виховання і трансформування цих знань у практичну площину;
 • обговорення проблемних питань і ситуацій;
 • усвідомлення своєї ролі в роботі з батьками.

З метою підвищення якості теоретичних і практичних знань, усунення недоліків і поглибленню педагогічних знань були сплановані і проведені різноманітні форми методичної роботи, а саме:

 1. Засідання педагогічної ради за темами:
 • Аналіз роботи в літньо-оздоровчий період і затвердження плану роботи на новий навчальний рік;
 • Соціальна успішність дитини і труднощі соціальної адаптації;
 • Сприйняття рідної природи в системі завдань екологічного виховання;
 • Моніторинг діяльності і стану захворюваності в дошкільному закладі за рік. Планування роботи  на літньо - оздоровчий період.
 1. Педагогічні читання з обговоренням новинок психолого-педагогічної літератури, аналіз взаємодії молодих спеціалістів та досвідчених вихователів, обмін досвідом;
 2. Колективні перегляди занять та режимних моментів;
 3. Щомісячні консультації, які проводили вихователь-методист, музичні керівники, логопеди і вихователі.

Серед методичних заходів високу оцінку педагогічного колективу заслуговували відкриті перегляди організованої діяльності в старшій групі «Театр етичних мініатюр за творами Сухомлинського», «День прояву доброти – морально-етичне і родинне виховання» в середній групі.

Однією з форм підвищення продуктивності праці стали взаємовідвідування

Протягом року планувались і проводились тематичні тижні:

 • Охорони життя і безпеки дітей (14 квітня 2016);
 • Українознавство;
 • Читання і обговорення творів Сухомлинського;
 • Пам’яті Т.Г. Шеченко;
 • Зустріч з Весною.

Відповідно до вимог БК і «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» визначались та були реалізовані завдання діяльності педагогічного кабінету:

 • Наявність відповідної літератури та планування в усіх групах і кабінеті;
 • Придбання наочно-демонстраційного матеріалу на теми «Дитина в соціумі» та «Знай, люби, бережи»;
 • Оновлення інформації на педагогічному стенді щомісячно;
 • Заміна методичних папок на сучасні – сігрігати і системно підібрати необхідний матеріал згідно вимогам часу і нормативно-правовим рекомендаціям;
 • Створення бази пропозицій по музичній педагогіці(«Музичної дитячої книги»);
 • В постійному русі діє фотосесія – на теми сьогодення і згідно основним напрямкам розвитку діяльності дошкільного закладу: «Світ очима дітей», «Моя родина», «Літо 2016»;
 • Комплектується і узагальнюється вся інформація про наявність необхідного методичного, наочного і практичного матеріалу в кабінет згідно з діючими програмами і завданнями річного плану.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, образотворчу і експериментальну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Під час виконання основних річних завдань оптимізовано роботу по проведенню музичних, театралізованих, хореографічних, спортивних свят і розваг, які стали своєрідним фестивалем дитячої творчості у співпраі з батьками та вихователями.

Аналізуючи рівень організації, ефективності та доцільності проведення методичних заходів найбільш результативними формами роботи були:

 • Семінар-пратикум по мовленнєво-комунікативні проблемі діалогової взаємодії (жовтень);
 • Психологічна просвіта  по темі «Психологічні особливості педагогічного спілкування»;
 • Моніторинг розвитку мовлення в групах 4, 5, 6-го років життя логопедами;
 • Інформація за темою екологічного виховання, підготовлена вихователями Філонич Н.В. та Туз Н.О.;
 • Консультація логопедів на тему: «Особливості формування діалогового спілкування дітей і педагогів»;
 • Доповідь музичного керівника;
 • Театралізовані спортивні свята і розваги до урочистих подій згідно плану роботи дошкільного закладу;
 • Взаємовідвідування  занять по темам національно-патріотичного виховання  та природозбереження  на традиціях українського народу;
 • Змістовність і різноплановість педрад.

Позитивним є в роботі передбачуваність що до багатьох питань сімейного виховання. Проте при втіленні навчально-виховних завдань в 2015-2016 році спостерігались проблеми і недоліки:

 • Не високий рівень сформованості рухових, спортивних навичок;
 • Недостатнє використання фольклору для художньо-мовленнєвого розвитку;
 • Є випадки порушення правил ведення документації груп;

Надзвичайно важливим для дошкільного закладу є формування у вихователів навичок самоосвітньої роботи, яка починається з уміння аналізувати та самостійно оцінювати результати праці, а також з активізації внутрішнього стимулу і вміння працювати з інформацією, шукати і застосовувати її на практиці. У зв’язку з цим необхідним критерієм оцінювання роботи педагога стає володіння комп’ютерними технологіями і мобільність в процесі самовдосконалення. Цими характеристиками, на жаль, володіють не всі вихователі.

У закладі діє батьківський комітет як колегіальний орган педагогів та батьків. Адміністрацією та вихователями садка постійно ведеться планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною родиною. Проводяться батьківські збори, індивідуальні та групові бесіди та консультації.

Один із напрямків роботи – організація співпраці зі школою, на яку у цьому році наш колектив зосередив увагу батьків та педагогів.

Суперечним було питання віку вступу до школи у зв’язку з невизначеністю батьків.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

 • Реалізацію основних завдань дошкільної освіти;
 • Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог;
 • Дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

Основні завдання дошкільного закладу були спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямків державної освіти з урахуванням вимог Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

На основі програми розвитку автора К.Крутій «Дитина в дошкільні роки» у нашому дитячому садку робота будувалась за такими напрямками:

 • формування духовності, любові до Батьківщини засобами мистецтва;
 • розвиток мовленнєво-комунікативних навичок і здібностей;
 • виховання соціально-моральних якостей.

Для забезпечення результативності в роботі і достатнього рівня виховання дітей

постійно планується робота з педагогами в різних формах: педагогічні наради, бесіди-тренінги, практичні семінари, консультації тощо. В своїй роботі вихователі дошкільного закладу керуються такими принципами, як взаємодія, емоційний комфорт, динамічність, зв'язок з реальним життям, урахування вікових особливостей дітей своєї групи. Багато сил і творчого натхнення вихователі віддають створенню відповідної предметної і ігрової бази в групах.

         Побудова всього освітнього і виховного процесу узгоджена з основними принципами базової програми розвитку дитини, методичними рекомендаціями і Наказами Міністерства Освіти та Науки України.

         У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховуючи особливості кожної родини. В кожній групі на початку навчального року проводиться соціальне обстеження і визначення соціального статусу і мікроклімату в сім'ях шляхом: анкетування, бесід з батьками, малювання на тему: «Моя сім'я».

         На батьківських зборах розглядалися актуальні питання життєдіяльності дітей та соціальної адаптації в колективі. Батькам пропонували виставки дитячих робіт, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят.

         Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огорожена, але фасад дошкільного закладу має неналежний вигляд, потребує негайного ремонту.  Ігрові і спортивний майданчики підтримуються у задовільному і безпечному стані, але спортивний майданчик вимагає оновлення. Прибирання всієї території здійснюється щоденно.

         Слід відмітити, що матеріально-технічна база за минулий рік в закладі повністю замінені вікна, вхідні двері на металопластикові, встановлення відео спостереження. Завдяки підтримці депутатської групи відремонтовано дах. За рахунок місцевих коштів капітально відремонтовано харчоблок з господарськими приміщеннями. За рахунок батьківських внесків щорічно робиться косметичний ремонт в групах, купуються іграшки, замінюються гардини, постільна білизна, посуд. На майданчиках деяких груп встановлені гойдалки, альтанки, висаджені квіти. В дошкільному закладі успішно функціонує блок очищення води. На харчоблоці встановлено якісне обладнання: електроплита з духовою шафою, електром'ясорубка, електропательня.  Харчобок обладнано сучасними витяжками.

Але є суттєві недоліки: недостатня кількість конструкцій на спортивному майданчику, зовнішній вигляд будівлі дошкільного закладу потребує оновлення. Потребує ремонту асфальтове покриття алеї центрального входу.

Невід'ємною частиною збереження здоров'я дітей є раціональне харчування. Механізм організації харчування дітей впродовж 2015-2016 н.р. визначали законодавчі та нормативно-правові документи. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів. Медичною сестрою контролювалися санітарно-гігієнічні умови збереження сировини і продукти. Питання організації харчування постійно обговорювалися на виробничих нарадах та нарадах з завідувачем.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Питання профілактики ГКІ висвітлювалися на батьківських зборах і індивідуальних бесідах. За 2015-2016 у закладі не було зафіксоване жодної ГКІ та харчового отруєння.

Одним із актуальних проблем розвитку дошкільного закладу є питання укомплектування професіональними кадрами. Адміністрацією ДЗ був налагоджено зв язок з Дніпропетровським педагогічним коледжем з питання направлення молодих вихователів. На жаль крок не дав позитивного результату.

Належна увага приділялась інформаційно-комп'ютерній грамотності педагогів: вимоги до ведення документації, самоосвіта, впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність.

В наступному році основними напрямками в цій роботі слід визначити:

 • підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників;
 • продовжувати роботу педагогів в парах;
 • сприяти впровадженню педагогічних інновацій в практику діяльності закладу.

 

 

Звіт про роботу дошкільного закладу

в 2015-2016 навчальному році:

 

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 « Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», Примірного положення про порядок звітування перед педагогічним колективом  та громадськістю, затверджене наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178.

Звіт зроблений з метою

·        Утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління д/з;

·        Поєднання державного і громадського контролю в прийнятті і виконанні управлінських рішень;

·        Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладі, яка базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування:     

·        Забезпечити прозорість, відкритість, демократичність управління д/з;

·        Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень.

Дошкільний навчальний заклад № 164 є комунальною власністю міста. Працює за 5-денним режимом роботи з 7.30 до 18.00, чергові групи з 7.00 до 19.00. Заклад  розрахований на 186 місць. У 2015-2016 навчальному році в закладі функціонувало 8 груп з загальною кількістю дітей – 210, з яких 28 дітей раннього віку та 182 дітей дошкільного віку, при  нормативній потужності 139.  Станом на  1.06.2016 рік -  148    дітей.

У 2015-2016 навчальному році здійснювали навчально-виховний процес за програмою «Дитина в дошкільні роки». Пріоритетними завданнями були:

1.     Продовжувати збагачувати знання дітей про історію, традиції українського народу, сприяти формуванню патріотичних почуттів і переконань.

2.     Засобами інтеграції знань, створювати атмосферу радості пізнання, розвивати емоційно-чутливу сферу, бережливого ставлення до природи, враховуючи народні традиції та регіональні особливості.

3.     Виховувати здорову дитину, формувати вв неї мотивацію до здорового способу життя та безпечної поведінки.

4.     Спонукати дітей до виконання правил соціальної адаптації, культурних норм взаємодії, створюючи атмосферу гуманістичного спілкування через розвиток мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників.

Згідно із затвердженим штатним розкладом, дошкільний заклад укомплектовано педагогічним персоналом на  70%  .

 Якісний склад педагогічних працівників за рівнем освіти:

·        8 осіб мають повну вищу освіту;

·        4 осіб – базову вищу педагогічну освіту;

·        3 осіб  - середню спеціальну освіту.

Якісний склад за кваліфікаційною категорією:

·        6 - спеціаліст  I категорії;

·        2  - спеціаліст II категорії;

·        10 - спеціаліст.

Якісний склад за стажем:

·        До 3 років – 3;

·        Від 3 до 10 років – 3;

·        Від 10 до 20 років – 7;

·        Більше 20 років -7.   

 

Протягом навчального року курси підвищення взаємодії згідно з перспективним планом пройшли : логопед Непочата І. О.  і  вихователь логопедичної групи Старовойтова О. М..

Згідно з перспективним планом у 2015 році кваліфікаційну категорію -спеціаліст II категорії  - підвищила вихователь Федоренко Т.І.  Підтвердила кваліфікаційну категорію  ( 9 таріфний розряд  )   вихователь Квітка Я.Ю..

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією були охоплені контролем такі питання:

1.     Стан дітей раннього і молодшого віку під час адаптаційного періоду;

2.     Охорона життя і здоровя дітей і знання нормативно-правової бази;

3.     Зміст та якість перспективного і календарного планування;

4.     Готовність вихователів до робочого дня;

5.     Виконання режиму і формування культурно-гігієнічних навичок;

6.     Формування лексичної та фонетичної компетенції;

7.     Стан освітньої роботи з екологічного виховання;

8.     Організація трудової діяльності і прогулянок;

9.     Формування правил здорового і безпечного життя;

10. Стан харчування, норми і естетика харчування;

11. Рівень підготовки дітей старшої групи до школи;

12. Підготовка до літнього оздоровлення;

13. Самоосвіта і рівень педагогічної майстерності вихователів.

 

Протягом року вивчалась готовність педагогів до навчальної і організаційної діяльності. Результати показали, що перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим є недоліки.  в  порушенні графіку перевірки планування і  невідповідності плану  і роботи з дітьми .

По кожному напрямку перевірки були розроблені критерії оцінювання. Аналіз і рекомендації тематичних і фронтальних перевірок зафіксовані в довідках із зазначенням термінів і відповідальних осіб. Результати вивчень були оголошені на нарадах та педагогічних годинах. З метою підвищення професійної компетенції педагогів, згідно запланованого, були проведені семінари-практикуми:

·        «Забезпечення ефективної діалогової  взаємодії з дошкільниками» (Логопеди  Непочата І.О., Вишневська В.М.);

·        «Методологічні аспекти формування культури здоровя » (вихователь-методист Гребенюк Л. В.)

·        Психологічна просвіта педагогів на тему «Актуальні проблеми збереження ресурсного стану педагога» (психолог  Панасевич М.Ю. )

Була  здійснена діагностика рівня мовленнєвих навичок спілкування дітей садових груп логопедами  Непочатою І. О. та  Вишневською В. М. Аналіз і висновки  перевірки окреслив комплекс важливих  питань  по формуванню комунікативних вмінь та навичок  у  дошкільників . Актуальність  цих питань визначив план семінару – практикуму по розвитку діалогової  взаємодії та необхідність подальшої роботи над всіма аспектами  мовленнєво – комунікативного  розвитку.                                                                                                   З метою  збереження та підтримки високого професійного рівня, а також сприйняття себе творчою людиною,  вихователям була запропонована зустріч з психологом  Панасевич М.Ю. , яка познайомила з методами психологічного розвантаження  як способом особистого і професійного зростання.  Одне із річних завдань                      навчального року – формування у дітей уявлень про безпечний та здоровий спосіб життя- стало темою обговорення на настоновчому семінарі : « Методологічні аспекти формування здорового способу життя « ( вихователь- методист Гребенюк Л.В.  )                                              Значне місце в роботі методичної служби було відведено молодим фахівцям :             Олійник І.О., Ткач Т. В., Кочергіной К.І., Ралдугіной  А.Д. -  педагогам з різним рівнем освіти . В організації  допомоги молодим   вихователям відігравала своєчасна випереджувальна робота ,практичні поради , контроль та наставництво. Консультації та бесіди з молодими фахівцями стосувались тем :

·        ознайомлення з нормативно-правовими документами працівників дошкільного закладу;

·        педагогічна етика;

·        ознайомлення з вимогами, традиціями, можливостями для саморозвитку;

·        зясування життєвих планів та уявлення про роботу;

·        планування навчально-виховної роботи;

·        знання методик дошкільного виховання і трансформування цих знань у практичну площину;

·        обговорення проблемних питань і ситуацій;

·        усвідомлення своєї ролі в роботі з батьками.

З метою підвищення якості теоретичних і практичних знань, усунення недоліків і поглибленню педагогічних знань були сплановані і проведені різноманітні форми методичної роботи, а саме:

1.     Засідання педагогічної ради за темами:

·        Аналіз роботи в літньо-оздоровчий період і затвердження плану роботи на новий навчальний рік;

·        Соціальна успішність дитини і труднощі соціальної адаптації;

·        Сприйняття рідної природи в системі завдань екологічного виховання;

·        Моніторинг діяльності і стану захворюваності в дошкільному закладі за рік. Планування роботи  на літньо - оздоровчий період.

2.     Педагогічні читання з обговоренням новинок психолого-педагогічної літератури, аналіз взаємодії молодих спеціалістів та досвідчених вихователів, обмін досвідом;

3.     Колективні перегляди занять та режимних моментів;

4.     Щомісячні консультації, які проводили вихователь-методист, музичні керівники, логопеди і вихователі.

Серед методичних заходів високу оцінку педагогічного колективу заслуговували відкриті перегляди організованої діяльності в старшій групі «Театр етичних мініатюр за творами Сухомлинського», «День прояву доброти – морально-етичне і родинне виховання» в середній групі.

Однією з форм підвищення продуктивності праці стали взаємовідвідування

Протягом року планувались і проводились тематичні тижні:

·        Охорони життя і безпеки дітей (14 квітня 2016);

·        Українознавство;

·        Читання і обговорення творів Сухомлинського;

·        Памяті Т.Г. Шеченко;

·        Зустріч з Весною.

Відповідно до вимог БК і «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» визначались та були реалізовані завдання діяльності педагогічного кабінету:

·        Наявність відповідної літератури та планування в усіх групах і кабінеті;

·        Придбання наочно-демонстраційного матеріалу на теми «Дитина в соціумі» та «Знай, люби, бережи»;

·        Оновлення інформації на педагогічному стенді щомісячно;

·        Заміна методичних папок на сучасні – сігрігати і системно підібрати необхідний матеріал згідно вимогам часу і нормативно-правовим рекомендаціям;

·        Створення бази пропозицій по музичній педагогіці(«Музичної дитячої книги»);

·        В постійному русі діє фотосесія – на теми сьогодення і згідно основним напрямкам розвитку діяльності дошкільного закладу: «Світ очима дітей», «Моя родина», «Літо 2016»;

·        Комплектується і узагальнюється вся інформація про наявність необхідного методичного, наочного і практичного матеріалу в кабінет згідно з діючими програмами і завданнями річного плану.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, образотворчу і експериментальну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Під час виконання основних річних завдань оптимізовано роботу по проведенню музичних, театралізованих, хореографічних, спортивних свят і розваг, які стали своєрідним фестивалем дитячої творчості у співпраі з батьками та вихователями.

Аналізуючи рівень організації, ефективності та доцільності проведення методичних заходів найбільш результативними формами роботи були:

·        Семінар-пратикум по мовленнєво-комунікативні проблемі діалогової взаємодії (жовтень);

·        Психологічна просвіта  по темі «Психологічні особливості педагогічного спілкування»;

·        Моніторинг розвитку мовлення в групах 4, 5, 6-го років життя логопедами;

·        Інформація за темою екологічного виховання, підготовлена вихователями Філонич Н.В. та Туз Н.О.;

·        Консультація логопедів на тему: «Особливості формування діалогового спілкування дітей і педагогів»;

·        Доповідь музичного керівника;

·        Театралізовані спортивні свята і розваги до урочистих подій згідно плану роботи дошкільного закладу;

·        Взаємовідвідування  занять по темам національно-патріотичного виховання  та природозбереження  на традиціях українського народу;

·        Змістовність і різноплановість педрад.

Позитивним є в роботі передбачуваність що до багатьох питань сімейного виховання. Проте при втіленні навчально-виховних завдань в 2015-2016 році спостерігались проблеми і недоліки:

·        Не високий рівень сформованості рухових, спортивних навичок;

·        Недостатнє використання фольклору для художньо-мовленнєвого розвитку;

·        Є випадки порушення правил ведення документації груп;

Надзвичайно важливим для дошкільного закладу є формування у вихователів навичок самоосвітньої роботи, яка починається з уміння аналізувати та самостійно оцінювати результати праці, а також з активізації внутрішнього стимулу і вміння працювати з інформацією, шукати і застосовувати її на практиці. У зв’язку з цим необхідним критерієм оцінювання роботи педагога стає володіння комп’ютерними технологіями і мобільність в процесі самовдосконалення. Цими характеристиками, на жаль, володіють не всі вихователі.

У закладі діє батьківський комітет як колегіальний орган педагогів та батьків. Адміністрацією та вихователями садка постійно ведеться планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною родиною. Проводяться батьківські збори, індивідуальні та групові бесіди та консультації.

Один із напрямків роботи – організація співпраці зі школою, на яку у цьому році наш колектив зосередив увагу батьків та педагогів.

Суперечним було питання віку вступу до школи у зв’язку з невизначеністю батьків.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

·        Реалізацію основних завдань дошкільної освіти;

·        Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог;

·        Дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

Основні завдання дошкільного закладу були спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямків державної освіти з урахуванням вимог Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

На основі програми розвитку автора К.Крутій «Дитина в дошкільні роки» у нашому дитячому садку робота будувалась за такими напрямками:

·        формування духовності, любові до Батьківщини засобами мистецтва;

·        розвиток мовленнєво-комунікативних навичок і здібностей;

·        виховання соціально-моральних якостей.

Для забезпечення результативності в роботі і достатнього рівня виховання дітей

постійно планується робота з педагогами в різних формах: педагогічні наради, бесіди-тренінги, практичні семінари, консультації тощо. В своїй роботі вихователі дошкільного закладу керуються такими принципами, як взаємодія, емоційний комфорт, динамічність, зв'язок з реальним життям, урахування вікових особливостей дітей своєї групи. Багато сил і творчого натхнення вихователі віддають створенню відповідної предметної і ігрової бази в групах.

         Побудова всього освітнього і виховного процесу узгоджена з основними принципами базової програми розвитку дитини, методичними рекомендаціями і Наказами Міністерства Освіти та Науки України.

         У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховуючи особливості кожної родини. В кожній групі на початку навчального року проводиться соціальне обстеження і визначення соціального статусу і мікроклімату в сім'ях шляхом: анкетування, бесід з батьками, малювання на тему: «Моя сім'я».

         На батьківських зборах розглядалися актуальні питання життєдіяльності дітей та соціальної адаптації в колективі. Батькам пропонували виставки дитячих робіт, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят.

         Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огорожена, але фасад дошкільного закладу має неналежний вигляд, потребує негайного ремонту.  Ігрові і спортивний майданчики підтримуються у задовільному і безпечному стані, але спортивний майданчик вимагає оновлення. Прибирання всієї території здійснюється щоденно.

         Слід відмітити, що матеріально-технічна база за минулий рік в закладі повністю замінені вікна, вхідні двері на металопластикові, встановлення відео спостереження. Завдяки підтримці депутатської групи відремонтовано дах. За рахунок місцевих коштів капітально відремонтовано харчоблок з господарськими приміщеннями. За рахунок батьківських внесків щорічно робиться косметичний ремонт в групах, купуються іграшки, замінюються гардини, постільна білизна, посуд. На майданчиках деяких груп встановлені гойдалки, альтанки, висаджені квіти. В дошкільному закладі успішно функціонує блок очищення води. На харчоблоці встановлено якісне обладнання: електроплита з духовою шафою, електром'ясорубка, електропательня.  Харчобок обладнано сучасними витяжками.

Але є суттєві недоліки: недостатня кількість конструкцій на спортивному майданчику, зовнішній вигляд будівлі дошкільного закладу потребує оновлення. Потребує ремонту асфальтове покриття алеї центрального входу.

Невід'ємною частиною збереження здоров'я дітей є раціональне харчування. Механізм організації харчування дітей впродовж 2015-2016 н.р. визначали законодавчі та нормативно-правові документи. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів. Медичною сестрою контролювалися санітарно-гігієнічні умови збереження сировини і продукти. Питання організації харчування постійно обговорювалися на виробничих нарадах та нарадах з завідувачем.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Питання профілактики ГКІ висвітлювалися на батьківських зборах і індивідуальних бесідах. За 2015-2016 у закладі не було зафіксоване жодної ГКІ та харчового отруєння.

Одним із актуальних проблем розвитку дошкільного закладу є питання укомплектування професіональними кадрами. Адміністрацією ДЗ був налагоджено зв язок з Дніпропетровським педагогічним коледжем з питання направлення молодих вихователів. На жаль крок не дав позитивного результату.

Належна увага приділялась інформаційно-комп'ютерній грамотності педагогів: вимоги до ведення документації, самоосвіта, впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність.

В наступному році основними напрямками в цій роботі слід визначити:

·        підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників;

·        продовжувати роботу педагогів в парах;

·        сприяти впровадженню педагогічних інновацій в практику діяльності закладу.

 

                                                                    Звіт

                      завідувача   комунального закладу освіти

   «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №164 комбінованоготипу»      

                                            Дніпровської міської ради


                                   Логвиненко Наталії Володимирівни

                       Перед педагогічним колективом та громадськістю     07.06.2017р.

    Даний звіт зроблений на підставі ст..20 Закону України «Про дошкільну освіту, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою  Кабінету  міністрів України від 27.08.2010 № 778,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного та громадського контролю за прозорістю прийняття  і виконання  управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах

    Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  дошкільним навчальним закладом

    Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

3. Таємне голосування.

    Присутні:

Колектив закладу

Батьківський комітет  всіх груп  дошкільного закладу, батьки вихованців.

 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1962  року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро, вул..Севастопольська,15, тел. 47-04-96

Засновником дошкільного навчального закладу  є Дніровська  міська рада.

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 18.00 – 19.00.

Дошкільна навчальна установа   має у своєму складі 8 груп, з них:

 • 1 гр. для дітей раннього віку;
 • 5 гр. для дітей дошкільного віку.
 • 2 гр. для дітей з вадами мови

Відповідно до штатного розпису педагогічний колектив складається з 18 педагогів , в тому числі завідувач, вихователь - методист, два музичних керівника, два вчителя –логопеда.

Згідно із затвердженим штатним розкладом дошкільний заклад укомплектований педагогічним персоналом на 80 %.

За рівнем освіти:

·          Мають повну вищу освіту – 8,

·          Базову вищу педагогічну освіту – 4,

·          Середню спеціальну освіту – 3.

За кваліфікаційною категорією:

·          Спеціаліст  вищої категорії - 1,

·          Спеціаліст  I категорії -  5,

·          Спеціаліст II категорії - 2,

·          Спеціаліст – 10.

За стажем:

·          До 3 років – 3,

·          Від 3 до 10 років – 5,

·          Від 10 до 20 років – 10,

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню-виховну діяльність відповідно до Законів України«Про дошкільну освіту», «», «Про охорону дитинства», Концепцію дошкільного виховання в Україні, «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні» (нова редакція), Статуту ДНЗ.

 Програмове забезпечення освітнього процесу в 2016-2017 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компоненту та інших чинних законодавчих і нормативно - правових документів у галузі освіти.

Зміст дошкільної освіти визначався комплексною освітньою програмою: «Дитина в дошкільні роки» (наук. керівник. Крутій К.Л.)

Відповідно до реалій часу - гуманного ставлення суспільства до осіб з обмеженими потребами - зроблені перші кроки впровадження інклюзивної освіти – введення дітей з розладом  аутичного спектру до загальноосвітнього соціального середовища в дошкільному закладі. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної корекції розумового розвитку, координувалась комплексною програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (під ред. Скрипник Т.В.)

Програмно-методичне забезпечення здійснювалось відповідно до Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015- 2016 навчальному році.

Єдиною педагогічною проблемою, над якою працював педагогічний колектив дошкільного навчального закладу в 2016-2017 н.р., була професійна мобільність педагога в умовах сучасного соціального швидкозмінюючого простору.

Згідно з цією темою протягом начального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу вирішував такі пріоритетні завдання:

1.        Виховання свідомого емоційно-позитивного відчуття до української мови, культури , традицій, історичних  пам'ятокю

2.         Створення оптимальних умов розвитку навичок комунікативного мовлення, враховуючи індивідуальні психо - фізичні особливості кожної дитини.

3.        Забезпечити якісні знання засобами музичного  мистецтва, спрямованого на формування основ музичної культури.

4.        Закласти основи культури споживання різних видів продуктів та економічної грамотності. 

.

Пріоритетними напрямами методичної роботи були:

-            підвищення, інформаційної, професійної та загальної культури   

       педагогічних працівників;

-            впровадження інноваційних методів роботи;

-             здійснення дослідно-експериментальної роботи;

-             проведення діагностичної роботи та моніторинг якості освіти;

-            надання практичної, науково-методичної допомоги вихователям;

-            проведення атестації педагогічних працівників відповідно до  

      Типового Положення про атестацію;

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

-            адаптація дошкільнят до умов ДНЗ;

-            отримання інформації для педагогічного аналізу рівня оволодіння дітьми мовою діалогу;

-            проведення моніторингових досліджень, визначення діагностики перевірки знань, вмінь, навичок.

-            залучення дітей до різних жанрів музичної культури;

-            перевірка знань,вмінь,навичок по основним критеріям оцінюванням з метою виявлення рівня підготовленості до школи.;

-            організація навчальної діяльності- виконання програмових задач, систематичність,забезпечення робочого настрою, методичні вимоги.;

-            форми і методи роботи в поєднанні з різноманітними схемами, картами, алгоритмами при засвоєнні економічних понять і категорії

-            виконання плану внутрішньосадового контролю й узагальнення підсумкових матеріалів;

На виконання завдань річного плану були  сплановані і проведені педагогічні наради, консультації, педагогічні години, семінари-практикуми, відкриті перегляди,свята та розваги, консультації, виставки, взаємовідвідування тощо.

Протягом навчального року були заплановані і проведені педагогічні наради за напрямками, визначеними Міністерством освіти України, а саме:

1.  Реалізація українознавчої  спрямованості у навчально - виховному процесі: від народознавства до свідомого патріотизму.

2) Формування фінансової грамотності в родинному і суспільному вихованню.

3)  Життєва компетентність дошкільника та умови ії розвитку і формування на сучасному етапі . Моніторінг рівня компетентності старших дошкільників. Висновки роботи дошкільного закладу за 2016 – 2017 н.р.

 

Аналіз результатів освітнього процесу

 

            З метою підвищення ефективності роботи педагогів за чинними програмами    

  здійснювався контроль освітнього процесу:

·    Аналіз готовності груп до нового навчального року.

·      Стан ведення ділової документації.

·    Рівень оволодіння дітьми мовою спілкування.

·      Стан адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу.

·      Залучення дітей до різних видів музичної діяльності.

·     Організація  і підготовка до навчальної діяльності.

·     Форми організації і пізнавальна активність дітей під час прогулянок.

·     Засвоєння економічних понять дітьми старших дошкільних груп.

·     Моніторинг знань, вмінь, навичок дітей старших дошкільних груп.

·     Підготовка всіх груп до літнього оздоровлення.

 

 

На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми :

          -  про створення умов для національно- патріотичного виховання;

          -  про особливості формування у дошкільників культури споживання;

          -  про результативність освітньої роботи по окремим напрямкам;

          -  про аналіз результатів навчально - виховної та методичної роботи за минулий рік та пріоритетні завдання на майбутній.

На засіданнях педагогічних консультативних ті оперативних годин обговорювались актуальні питання, які вимагали нестандартні рішення. Педагоги включались до обговорень за «круглим столом», презентували підбір дидактичного матеріалу, системність і ефективність  в роботі з конкретного питання. Робота педагогічних рад, консультацій, засідань творчої групи  проводилась на науковій основі з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певних питань).

Активну участь в засіданнях педагогічних рад брали вихователі: Філоніч Н.В., Туз Н.О., Плотнікова О.О., Федоренко Т.І., вчителя - логопеди  Непочата І.О., Вишневська В.М.

Особливе місце в педагогічній та методичній роботі було відведено логопедам, які в належний час  аналізували, диференціювали, , пояснювали ознаки адекватності мовленнєвих вимог, спрямованих на кінцевий результат -  розвинена,  виразна, правильна мова – мова спілкування.

З метою максимально об’єктивного прогнозування можливостей розвитку мови, вчителями-логопедами Непочатою І.О. та Вишневською В.М. була здійснена діагностика рівня комунікативної компетенції в середній, старших групах за темами: «Розвиток у дітей комунікативних навиків»,  «Рівень мовленнєвої компетенції у дітей в різних вікових групах (з метою виявлення дітей – логопатів)».

 

   Аналіз і висновки перевірки окреслив комплекс питань по розвитку у дітей вмінню спілкуватись і вести діалог. Актуальність цієї проблеми визначив план семінару - практикуму: «Формування діалогічної  форми соціальної взаємодії у дошкільників». Однією із форм роботи по даній проблемі став перегляд інтегрованого заняття в старшій логопедичній групі на тему: «Уроки спілкування» (вихователь-методист ГребенюкЛ.В.),  на якому діти на особистих прикладах активно обговорювали особливості спілкування. Мотивацією стала фотосесія, як один із прийомів в тематичній бесіді. Визначення стану людини в різні емоційні періоди дослідили на відкритому перегляді в середній логопедичній групі (вихователь Туз Н.О.). Тема заняття:  «Подорож в казку Квітки -Сімипелюсткі» з метою розвитку у дітей навичок спілкування за правилами мовного етикету.

 В лютому 2017 года вчителями - логопедами Непочатою І.О. і Вишневською В.М. було проведено семінар для вихователів на тему: «Формування культури спілкування»,  на якому однією із форм роботи став практичний тренінг, а також інші інтерактивні форми: анкетування, бліц - опитування, с послідуючим професіональним аналізом індивідуальних особливостей мови кожного учасника семінару. Така форма практичного навчання, на перший погляд, здавалась суперечливою, але навчила вихователів вмінню до самоаналізу і самоконтролю що до питання особливостей мови педагогічного спілкування.  

 

Серед інноваційних випробувань в рамках дошкільного закладу високу оцінку заслуговує робота вихователя Федоренко Т.І. по навчанню традиційному петриківському розпису дітей середньої групи. Ця практична діяльність заслуговує на досвід , який протягом двох років накопичувався і методично розвивався. Це дало певний результат та сприяло формуванню у дітей вмінню творчо  працювати, розкрив бажання та любов до мистецтва українського розпису.

Вихователь поділилась досвідом та методичними прийомами навчання на колективному перегляді на тему: «Чарівний птах петриківського розпису».

Цій темі був присвячений  семінар - практикум: «Петриківький первоцвіт» з відвідуванням музею та села Петриківка. На жаль,  відвідування музею не відбулося в запланований час і перенесено за планом на майбутній навчальний рік.

В процесі навчання діти усвідомили історичні факти народження петриківського розпису по яскравому, образному демонстраційному матеріалу в поєднанні з продуманими розповідями  та зразками різного стилістичного зображення «казкового птаха». Технічні навички удосконалювалися в процесі систематичної роботи над різними видами мазків. Діти сприймають цю роботу як необхідне практичне заняття ,  і, головне - отримують задоволення від роботи «майстрів петриківського розпису».

Заслуговує на увагу перебування на тижневих курсах по впровадженню парціальної програми по розвитку соціальних навичок: «Вчимося жити разом» вихователя Я.Ю.Квітки. В рамках всеукраїнського проекту програма має на меті розвиток у дітей соціальних навичок  взаємопорозуміння з оточенням, які базуються на гуманістичних цінностях. Мета цієї програми –навчити дітей і батьків, педагогів та оточуючих спілкуванню без агресії, злості, конфлікту, за принципом «вчимося не карати, а домовлятися»..

Обговорення ключових понять цієї програми стали однією із тем консультацій . Були заплановані і проведені в кожній групі тематичні заняття за одним із змістовним напрямком: «Я та інші люди». Відкритий перегляд інтерактивного заняття на тему: «Дерево добра» в старшій групі мав за мету посилити в дітях відчуття добрих вчинків та згуртованості в групі .

Методичні рекомендації цієї програми мають право на практичне застосування і стануть одним із завдань роботи педколектива та творчої групи над проблемами соціального та морального досвіду дитини в наступному навчальному році.

 

Щорічні курси підвищення кваліфікації при ДІПК передбачали спрямованість на нові педагогічні технологіЇ та іновації. Протягом навчального року вихователі Я.Ю.Квітка, Н.А.Мірошник, І.С.Шотер,  музичний керівник  О.В. Проняєва-Кудінова підвищили свій рівень та визначились з напрямком роботи в майбутньому.

Однією із форм самореалізації остаються відкриті  перегляди організованої діяльності дітей. Протягом навчального року досконалими в методичному та педагогічному цензі були відкриті перегляди в групах:

·         Молодша група ( вихователь Н.А.Мірошник ) на тему: « Подорож в Країну гри» з метою показу форм організованої діяльності , сприйняття дітьми правил організації колективних ігор,прийоми організації колективних ігор у другу  половину дня  та вплив вихователя на вибір дітей.

·          Середня група (вихователь Т.І. Федоренко) на тему:» Казковий птах» з метою навчання різним технічним прийомам  петриківського розпису.

·                   Старша логопедична група( логопед Вишневська В.М.) на тему «Уроки спілкування» з метою розвиненості активної потреби в спілкуванні, позитивної взаємодії з близькими,вмінню будувати діалог з ровесниками, творчо застосовувати свої здібності в колективній діяльності.

·         Середня логопедична група (вихователь Туз Н.О.) на тему:» Ємоції спілкування» з метою формування активної готовності до емоційного стану людини, правильно виявляти ставлення до себе і до оточуючих через вихованість та завдяки правилам мовного етикету.

·                  Старша група (вихователь Шотер И.С.) - на тему: «Бюджет моєї сім'ї» з метою формування розумних потреб дитини в сім'ї  та родини в цілому, економічного ставлення до запланованих витрат, свідомого сприйняття економічних понять і категорій.

 

      Особливого значення набувають тематичні тижні: безпеки життєдіяльності, тижня  української мови, урочистих подій і календарних  дат: День Матері, День театру, пам'яті Т.Г.Шевченка, традиційні народні свята - Великдень, Різдво, свято Покрови, Свято врожаю.

Організація життєдіяльності дітей була спрямована на творчу активність в проведені свят і розваг, які стали поштовхом для відкриття талантів в пісенному мистецтві. Українська пісенна творчість стала основною темою на родинному святі - фестивалі української пісні: «Благослови, мати, весну закликати!» (березень 2017р.) , яке  переконливо довело, що можливості і таланти у малечі безкрайні. Крім музичних, співочих, артистичних здібностей, діти налаштовані  сприймати рідну мову в співпраці з батьками більш зацікавлено,натхненно і емоційно. У фестивалі взяли участь діти всіх вікових груп. До проведення фестивалю було залучені педагоги  Федоренко Т.І., Ніфаніна Р.Т., які вражали майстерністю виконання народних українських пісень. На фестивалі були представлені роботи дітей середньої групи з елементами петриківського розпису ( вих. Федоренко Т.І.)

Важливим етапом в підготовки до світ і розваг є оздоблення музичної  зали. З метою розвитку творчих здібностей в грудні 2016р. було запропоновано батькам  сумісно з дітьми виготовити різноманітні новорічні і різдвяні поробки , якими були прикрашені зала і ялинка. Всі роботи, що були представлені на виставку, вражали своєю креативністю в поєднанні з народними та сучасними традиціями, що створювало відповідну святкову атмосферу.

В дошкільному закладі стало традицією стилізованість  в оформленні музичної зали до тематичних свят і розваг протягом навчального року. На Всеукраїнський  конкурс на краще оздоблення музичної зали музичними керівниками Проняєвою- Кудіновою О.В. і Босовою В.В. було представлено оздоблення музичної зали до тематичних осінніх свят. За результатами конкурсних матеріалів даного відбору було визначено сьоме місто серед оголошених десяти, КНЗДНЗ № 164, про що свідчать публікації освітніх сайтів

№ з/п

Вікова

Група

Всього дітей

Всього

обстежено

Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з достатнім рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених

Кількість дітей на рівні формування з числа обстежених

11.

«Калинка»

 4р.ж.

(НіфанінаР.Т.)

29

23

3

4

6

9

22.

«Горобчики»

4р.ж.

(МірошникНА)

26

26

3

12

5

3

33.

«Ромашка»

 5р.ж.

(ФедоренкоТ.І.)

26

25

9

5

3

3

44.

«Капітошка»

6р.ж.

(Шотер І С.).

26

26

9

11

5

1

55.

«Зірочки»

6р.ж.

КвіткаЯ.Ю.

Малько Я.А.

27

25

8

5

16

3

66.

Логопедична гр.

«Дзвіночки»

6р.ж.

        СтаровойтоваО.М.

17

17

6

2

2

7

7

7.

Логопедична гр. «Перлинки»

 6р.ж.

Туз Н.О.

15

14

1

8

7

1

8

Всього

164

156

39

47

40

27

 

 

100%

95,1%

13,5 %

13,4%

15,2 %

0,9 %

В травні місяці проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій за освітніми лініями. Результати свідчать про наступне :

            Складними у засвоєнні навчального матеріалу стали завдання для дітей з порушенням розвитку пізнавальної сфери. Ці діти були охоплені індивідуальною роботою, що сприяло поступовому усуненню проблем у навчанні. Вихователі в своїх групах систематично спостерігали за динамікою оволодіння знань і навичок на всіх етапах розвитку дітей .

      Фронтальна перевірка  стосовно рівня підготовленості до школи враховувала  ступені  психологічної та соціальної готовності. Інша перевірка була проведена з метою виявлення здобутих необхідних знань і навичок, які знадобляться дітям у навчанні в школі (згідно програмовим вимогам).

 

 

Упродовж 2016-2017н.р. ДНЗ відвідували 45дітей 6-ти річного віку. Аналіз освітньої та мотиваційної готовності до школи показав,що діти мають відповідну підготовку до школи :

           Високий рівень          - 18 дітей

          Достатній рівень         - 15 дітей

          Середній рівень           -  10 дітей

          Низький рівень           - 2 дітей.

 Висновки свідчать про достатній рівень підготовки в усіх старших дошкільних групах..Діти випускних груп мають потенціальні можливості розвитку пізнавальних процесів,сформовані навички саморегуляції,комунікабельність і самостійність.

 

 В березні 2017н.р.проведено обстеження музичного розвитку дітей дошкільних груп музичними керівниками Проняєвою-Кудіновою О.В., Босовою В.В. Отримані результати свідчать про достатній рівень оволодіння дітьми знанням і навичками по відповідним розділам музичного розвитку :

 

 

Діагностика музичного розвитку дітей дошкільних груп

Музичний керівник

Вікова група

Всього дітей

Всього дітей всього обстежено дітей

Рівні

Слухання музики

Співи

Музично-ритмічні рухи

Всього

Босова В.В.

 

«Капітошка»

6р.ж.

27

26

В

2

9

10

21

С

13

8

5

26

Н

15

12

10

37

Босова В.В.

 

 

Босова В.В.

 

«Горобчики» 4р.ж.

 

 

«Калинка» 4р.ж.

     26

 

 

 

29

     21

 

 

 

18

В

1

6

7

14

С

8

8

12

28

Н

 

В

14

 

1

11

 

6

9

 

6

34

 

13

С

6

9

14

29

Н

12

10

10

32

Проняєва- Кудінова О.В.

«Ромашка» 6р.ж.

     26

     21

В

12

8

7

27

С

9

12

15

36

Н

4

12

9

25

«Зірочки»

6р.ж.

     27

     24

В

8

7

10

25

С

14

12

17

43

Н

8

12

12

32

 

 

 

 

 

                     

 

                                  Аналіз результатів корекційної роботи

 У спецгрупах,  де перебувають діти з вадами мовлення, організація корекційно - виховної роботи відповідала індивідуальним психо - фізіологічним особливостям кожної дитини.

За результатами логопедичної роботи з  34 дітей виправлена звуковимова у 17(50%), виведено з покращенням- 14(40%), залишено на повторний курс - 6(20%).

З числа обстежених на  ПМПК дітей, середнього і старшого дошкільного віку двоє дітей з розладом аутичного спектру.

Протягом року вчителями-логопедами: Вишневською В.М. і Непочатою І.О. надавалась консультативна допомога батькам і вихователям, що до популяризації тем, пов’язаних з проблемами спілкування, соціальної комунікації і розвитку мови маленьких дітей.

Залишається актуальним організація семінарів, зустрічей з батьками молодших дошкільних груп з метою  надання поглиблених знань і переконань в необхідності корекційної та освітньої роботи з дітьми - логопатами.

Протягом року дієвим колегіальним органом став батьківський комітет, з яким постійно велась планомірна робота по різним напрямкам і проблемам.

Особливу увагу батьки зосередили на проблемі адаптації малечі в групі раннього віку. Суперечним залишається питання випускних груп, в яких батьки приймають рішення дітей 6 років залишити  в дитячому закладі на другий рік. 

Однією із важливих проблем стає визначення перебування в спеціалізованій логопедичній групі. Завдяки перевірки логопедами  рівня звуковимови та розвитку мовлення, (по розробленим показникам діагностування) були виявлені діти, які потребують логопедичної допомоги і систематичних довготривалих занять. В даних проблемах батьки більш прислуховуються до порад громадськості, а іноді вихователів, які не зацікавлені або по незнанню радять не залишати групу. Такі рішення мають не прогнозовані наслідки, за які відповідають дорослі - батьки і педагоги.

 

 

Аналіз результатів медико-профілактичних заходів

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшою медичною сестрою Науменко С.П.

 В план роботи медичної сестри включені розділи :

·         Організаційна робота;

·         Лікувально- профілактична робота;

·         Протиепідемічна робота;

·         Санітарно-гігієнічна робота;

·         Робота з диспансерною групою.

        

    

 

    Належним чином здійснювався медичний контроль за перебігом адаптації дітей раннього дошкільного віку. Своєчасно інформували батьків і персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів та обов’язкові медичні догляди. Здійснювався контроль за станом захворюваності,  антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно. Документація медичної роботи ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.

Кожний вид фізичної діяльності проводиться з урахуванням стану здоров я та фізичного навантаження. Вихователями враховуються рекомендації медичного персоналу (в т.ч. лікарів), які стосуються груп здоров'я:

 

Розподіл дітей за фізкультурними групами

Фізкультурні групи

На 1.01.2014

На 1.01. 2015

На 1.01.2016

Основна група

172 (88%)

180 (84%)

176 (88%)

Підготовча

18(9%0

30(14%)

22(11%)

Спеціальна

5(3%)

4( 2%)

2 (1%)

Всього дітей

195

214

200

 

Найбільша кількість пропусків по захворюваності спостерігається в групі раннього віку і в молодших групах. Проте найвищими показниками по середньому відвідуванню дітей дошкільного віку у вихователів Федоренко Т.І. і Мірошник Н.А.

В порівнянні з 2015 роком захворюваність в 2016 році залишилась  без змін.

 

Порівняльний аналіз захворювання за рокам

Назва захворювання

Всього випадків

Кількість випадків на тисячу

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

ГРВІ

46

47

52

67

69

279

254

269

323

328

Грип

-

-

-

 

1

-

-

-

-

-

Скарлатина

 

1

1

2

1

 

5

5

10

3

Вітряна віспа

4

6

7

4

4

24

32

36

19

19

Коклюш

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Еп. паратит

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Токсікоінфекція харч.

-

-

1

2

-

-

-

5

10

-

Дизентерія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чесотка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Другі захворюв.

1

1

6

1

3

6

5

31

-

14

Всього

54

56

71

78

79

327

303

368

377

378

Пневмонія

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бронхіт

3

1

4

2

3

18

5

20

10

14

Брон.астма

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отіт

-

3

-

5

-

-

10

7

-

-

Ангіна

1

-

-

-

-

3

-

-

-

4

Гастрит

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Дерматит

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коньюктивіт

1

-

-

-

-

-

-

-

 

-

Стоматит

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Тонзиліт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші захвор. Всього:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Травми

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2012

2013

2014

2015

2016

Пропущено однією дитиною ДНЗ

2,9

2,84

2,79

3,07

3,18

Всього випадків на 1000 дітей

327

303

368

377

376

 

Організація роботи в літній період проводиться до плану роботи в оздоровчий період, який обговорюється та схвалюється в травні місяці.

Комплексний план загартовуючих оздоровчих заходів складений для кожної вікової групи, входить до загального плану роботи на оздоровчий період та до освітніх перспективно – календарних планів.

Питання захворюваності, відвідування, організації літного оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей влітку розглядались на педагогічних та виробничих нарадах, фіксувались в наказах.

Протягом навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності з урахуванням індивідуваних особливостей ,  які зафіксовані в таблиці розподілу дітей по фізичному розвитку.

 

Розподіл дітей по фізичному розвитку

Фізичний розвиток

На 01.01.2014

На 01.01.2015

На01.01.2016

Гармонійний

191(95%)

212(96%0

196(95%)

Велика маса тіла

1(05%)

-

-

Дефіцит маси

1(05%)

-

-

Високий зріст

1(05%)

1(05%)

2(1%)

Низький зріст

1(05%)

-

-

Всього дітей

195

214

200

 

Захворюваність дітей в літній період

Місяць

К-ть випадків

2014рік

2015рік

2016рік

Червень

На одну дитину

0,009

0,02

-

На тисячу

9

20

-

Травматичних випадків

-

-

-

Липень

На одну дитину

0

0

0,02

На тисячу

-

-

3,4

Травматичних випадків

-

-

-

Серпень

На одну дитину

0,01

-

-

На тисячу

-

-

-

Травматичних випадків

-

-

-

                                        Організація харчування дітей

Протягом року велика увага приділялась організації харчування ,а саме:

·         Режиму й графіку харчування;

·         Прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

·         Дотриманню технології приготування їжі;

·         Складанню перспективного меню;

·         Організація харчування у відповідності з грошовими нормами.

 

У дошкільному закладі встановлено 3-и разове харчування, вартість якого в середньому становила в групах дошкільних 26.16 грн., в групах раннього віку 16,49 грн.

Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано за рахунок бюджетних коштів.

Складання меню-розкладки здійснюється старшою медичною сестрою, кухарем на підставі двотижневого меню та підписується керівником закладу. Бракераж сирої продукції здійснюється завгоспом, кухарем із залученням старшої медичної сестри.

Аналіз харчування дітей в ДНЗ №164

Продукти

Видано від встановлених норм

2014рік

2015рік

2016рік

М’ясо

100%

100%

Сир (кислий)

92%

96%

Молоко

93%

97%

Риба

88%

98%

Сир(твердий)

72%

100%

Яйця

94%

100%

Масло вершкове

100%

18%

Олія

100%

45%

Фрукти

11%

96%

Сік

31%

100%

Овочі

91%

96%

Сухофрукти

100%

100%

Картопля

100%

100%

Борошно

100%

100%

Цукор

99%

100%

Крупа, макар. вироби

99 %

100%

Кондитерські вироби

48%

55%

Теоретична калорійність харчування

85%

89%

 

 

 

 Харчоблок забезпечений достатньою  кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

Документація щодо організації харчування ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних закладах. Завідуючою Логвиненко Н.В. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку. Зауваження стосувались порціювання блюд, оновлення маркування, дотримання режиму видачі готових страв, та приймання якісних продуктів (з повним пакетом документів) комісією з бракеражу. Аналіз виконання норм харчування за 2016 рік показав що в цілому харчування здійснювалось наближено до норм.

 

Аналіз взаємодії з сім'єю і громадськістю.

Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до річного плану. Додатком до річного плану роботи є план роботи дошкільного навчального закладу №164 та НВК спеціалізованої школи №10 Соборного району м.Дніпро. План взаємозв'язку зі школою щорічно схвалюється педагогічною радою і затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи. План передбачає роботу дошкільного закладу зі старшими дошкільниками по формуванню мотиваційної готовності до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні зустрічі з першокласниками, свята і розваги, анкетування). Заплановані взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах стали традиційною формою взаємоспілкування  щодо обміну досвідом  та надання допомоги дітям, які відвідують школу з метою додаткових занять.

Педагоги школи брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічних рад.

Взаємодія здійснювалась у таких напрямах:

Взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради;

Взаємодія дитячих колективів – школи і дитячого закладу ;

Взаємодія з батьками: консультації, обговорювання проблемних ситуацій, організація  консультацій з провідними фахівцями – психологами, логопедами, дефектологами (в разі потреби).

 Залишається  проблемним питання наступності – збільшення тривалості навчання за рахунок раннього початку навчання.  Психологічна підготовка до школи  із 6-ти років загострило проблему визначення віку вступу до початкової школи.

Педагогічним колективом систематично проводиться робота з батьками в напрямку педагогічної просвіти. З тією метою на педагогічні заходи запрошуємо психолога,  який  пояснює напрямки і форми індивідуального спілкування з батьками і відповідає на питання по окремим проблемним ситуаціям.  Такі зустрічі допомагають педагогам орієнтуватися в сучасному соціально – комунікативному просторі.

Показником взаємоефективності в роботі з батьками можна вважати доброзичливість  в стосунках, наявність довіри і  зацікавленості, підтримку і допомогу.

 

Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу :

      В виставках і фотогалереях ;

      В виставках творчих робіт з зображувальної діяльності ;

      В новорічних святах (облаштування ялинкових прикрас і музичної зали;

      В анкетуванні по різним темам і напрямкам;

Активізувати позицію батьків можна завдяки розширенню форм та видів співпраці, що плануємо зробити в майбутньому навчальному році.

  Залишається актуальним:

 - Оновити онлайн спілкування ;

 - Відкривати нові сторінки консультаційних посилань;

 - Організовувати зустрічі з фахівцями дошкільного виховання;

 - Розширити форми співпраці в напрямку творчої діяльності батьків і дітей;

 - Залучення до обміну досвідом  на зустрічах під час свят і розваг.

  Саме в цьому напрямку працює колектив  і активізує сучасних батьків на відповідальність в справі виховання дошкільників і підготовки їх до суспільного житті і шкільного навчання.


 Аналіз адміністративно – господарчої діяльності

 

Протягом року помітно оновлювався розвивальний простір в групах:

·         Молодша гр. (вихователь Мірошник Н.А.) - закуплені набори дерев' яного і пластмасового розвиваючого конструктора «Палочки Кьюзера»,

·         Старша гр. (вихователь Квітка Я.Ю.) - пізнавальні розвиваючі ігри для старших дошкільників (12шт.), акваріум, шкільна дошка.

·         Група раннього віку (вихователь Плотнікова О.О.) – розвиваючі ігри за методикою М. Монтесорі, шнуровки, атрибути  до сюжетно-рольових ігор.

·         Логопедична гр. (вихователь Старовойтова О.М.) - оновлені дитячі машини в транспортній  ігровій зоні, придбана полиця в куточок українознавства.

·         Логопедична гр.  (вихователь Філонич Н.В.) - оновлення ігрової зони за рахунок придбання комплекту дитячої меблі.

          

         

          

           Заходи, передбачені планом, по збереженню матеріальною бази виконуються на підставі нормативних документів. Упродовж року проблемні моменти , які ускладнювали функціонування дошкільного закладу, вирішувались за допомогою благодійних внесків і допомоги батьків.

Доцільно виділити облаштування ігрових майданчиків та естетичне впорядкування території дошкільного закладу. Капітально  відремонтовані приміщення кухні і оновлено кухонне обладнання.

  Потребує ремонту фасад приміщення дошкільного закладу та повна заміна і ремонт сходинок і тротуарних доріжок.  На часі ремонт підвальних приміщень.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально - технічного і навчально- матеріального забезпечення освітнього процесу залишаються обладнання, оснащення, меблі, предметно - ігрове середовище :

-  педагогічного процесу;

-  усіх видів діяльності;

-  фізкультурно – оздоровлювальної бази;

-  облаштування майданчиків відповідними навісами;

-  оновлення спортивного майданчика.

 

    Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку.  Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримується в чистоті і порядку.                      

Готовність до шкільного і  суспільного життя - мета дошкільної освіти. На кожному етапі роботи вихователі свідомо розуміли потреби і визначали можливості.  Зросла кількість дітей у старших групах , які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють їх застосовувати на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого.

Проте в організації  життєдіяльності дошкільного закладу та педагогічного процесу протягом року були певні труднощі та недоліки :

- Недоукомплектованість педагогічними кадрами;

- Недостатній рівень роботи по фізичному вихованню;

        -  Порушення режиму організації занять батьками;

        -  Неусвідомлення деякими вихователями мети занять та кінцевого результату;

-  Використання одноманітного демонстраційного матеріалу;

- Недостатній рівень підготовки педагогів до роботи в сучасному медійному просторі.

           

           

Педагогічний колектив, в цілому, працює над оновленням змісту своєї роботи, а також над його дидактичним забезпеченням. Але є випадки, коли вихователі стикаються з труднощами й тому частково виконують роботу окресленого напрямку.

Заслуговує  на  увагу планомірне, системне проведення інтегрованих занять,   з чітко визначеним результатом вихователями Філонич Н.В., Туз Н.О., Федоренко Т.І.

Відповідно до всіх проблем педагогічний колектив дошкільного  закладу в новому навчальному році  продовжуватиме працювати над реалізацією єдиної педагогічної проблеми: «Професійна мобільність педагога та особиста готовність розвивати свої професійні здібності на засадах толерантності , терпимості та поваги до оточуючих».

Аналіз оцінювання умов і можливостей дошкільного закладу показав, що одним із пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічного колективу за підсумками атестації та за рахунок підвищення результативності самоосвіти.

          

            В контексті сучасного освітнього простору, завдання будуть такими:

 

1. Продовжити роботу над формуванням та становленням емоційно- позитивного відчуття приналежності до своєї країни через ознайомлення з календарними народними святами, традиціями, побутом українського народу.

 

2. Створювати оптимальні умови розвитку у дошкільників навичок соціальної взаємодії та  комунікативного мовлення, враховуючи індивідуальні психо-фізіологічні особливості кожної дитини.

3.  Активізувати  співробітництво з батьками з   питання    поширення психолого-педагогічних  знань, усвідомлення тези :   «Батьки - головні природні вихователі дитини»

    

 4.  Зорієнтувати педагогів на професійну та особисту   самовдосконалість                  за рахунок підвищення результативності     самоосвіти.

  

Підсумуючи сказане  можна оцінити роботу педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік,  як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами  Базового компоненту дошкільної освіти.

Успішне управління  та робота навчального закладу  залежить від чіткої, слаженої роботи колективу та  правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу. Мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.  

Адміністрація та батьківський комітет дошкільного навчального закладу  №164  щиро дякує  за творчий підхід, спільну роботу колективу ДНЗ та батькам за створення належних умов та підготовку закладу до оздоровлення  та нового навчального 2016 – 2017 року.