Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Розклад організованої діяльності

Розклад організованої діяльності дітей ДНЗ № 164

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

 

Ранній вік

«Зірочки»

Вих. Квітка Я.Ю.,Малько Я.А.

Молодша гр..
«Золоті» рибки»

Риженко Ю.В.

Гарькава К.В.

Середня група

«Калинка»» №

вих. Ніфаніна Р.Т.

Ситенко Н.М.

Середня група

«Горобчики»

вих. Мірошник Н.А.

Старша гр.

«Ромашка».

Вих. Федоренко Т.І.

Каплун І.В.

Старша група

«Капітошка»№ 1

Вих. Шотер І.С.

Логопедична група А(6г.ж.)

Вих.Старовойтова О.М.

Логопедична група Б(5г.ж.)

Вих.ТузН.О. Гребенюк Л,В..

Понеділок

1 Художньо-мовленева діяльність

 

2. Фізична культура

 

Музичне 9.00

Ознайомлення з соц.. і розв. мовлення

II

Художньо-мовленева діяльність

 

Ознайомл. з соці умом і розвиток мовлення.

Музичне 9.30

II п.д.

Художн.-мовл. діяльн.

Ознайомл. з соці умом і розвиток мовлення.

Фізкультура 930

II п.д.

Художн.-мовл. діяльн.

 

Ознайомл. з соці умом і розвиток мовлення.

Малювання

Музичне 10.25

II п.д.

Художньо-мовл. діяльн

Ознайомл. з соці умом і розвиток мовлення.

Малювання

Фізкультура 9.50

II п.д.

Художньо-мовл. діяльність.

Ознайомл. з соці умом і розвиток мовлення.

Малювання

Музичне 9. 50

II п.д.

Логопед. година

Художньо-мовл. діяльність.

Ознайомл. з соці умом і розвиток мовлення. Малювання

Фізкультура 10.15

II п.д.

Логопед. година

Художньо-мовл. діяльність.

Вівторок

1.Музичне 9.00

 

2.Малювання

 

1.Логіко-математичний розвиток

2.Фізкультура 9.25

II

Конструювання

С.Х.Д..

Логіко-математичний розвиток

Фізкультура 9.45

II п.д.

 

Конструювання.

С.Х.Д.

Музичне 9.15

Логіко-математичний розвиток

ІІ п.д.

 

Конструювання. С.Х.Д.

Логіко- матем. Розв

Фізкультура.10.00

ІІ п.д.

Конструювання. С.Х.Д.

Логіко- математичний розвиток

Музичне 10.10

ІІ п.д.

Конструювання. С.Х.Д.

Логіко- математичний розвіток

Фізкультура 10.35

ІІ п.д.

Логопед. година

Конструювання. С.Х.Д.

Логіко- математичний розв.

Музичне 9.40

ІІ п.д.

Логопед. година

. ОБЖД

Конструювання. С.х.д.

Середа

1. Ознайомлення з довкіллям і розвиток мови

 

2. Фізкультура

 

Музичне 9.00

Розвиток мовлення

Малювання

II

О.Б.Ж.Д

Розвиток мовленняі П.К. граиоти

Музичне9.25

II п.д.

О.Б.Ж.Д

Розвиток мовлення і П.К. грамоти

Фізкультура 9.30

ІІ п.д.

О.Б.Ж.Д

Розвиток мовлення і ПК грамоти

Музичне 10.25

ІІ п.д.

О.БЖ.Д

Розвиток мовлення і П.К. грамоти Ліплення-аплікація

ІІ п.д.

О,Б,Ж,Д,

Розвиток мовлення і П.К. грамоти

Музичне 9.50

ІІ п.д.

Логопед. година

ОБЖД

Розвиток мовлення і П.К. грамоти Фізкультура 10.00

ІІ п.д.

Логопед. година

О,Б,Ж,Д,

Четвер

1. Музичне 9.00

 

2 .Ліплення

 

 

 

Ознайомлення зприродним довкіллям і розвиток о мовлення

Фізкультура 9.25

II п.д.

Господарчо-побутова праця

Ознайомлення з природою і розвиток мовлення

Фізкультура 9.45

Ліплення-аплікація

II п.д.

Господарчо-побутова праця

Музичне 9.15

Ознайомлення з природою і розвиток мовлення

Ліплення-аплікація

 

II п.д.

Господарчо-побутова праця

Ознайомлення з природою і розвиток мовлення

Фізкультура  10.10

II п.д.

Господарчо-побутова праця і праця в природі

Ознайомлення з природою і розвиток мовлення

Ліплення/аплікац.

Музичне 10.10.

II п.д.

Господарчо-побутова праця і праця в природі

Ознайомл. З природою і,розвиток мовлкння

Ліплення - аплікація мовл.

II п.д.

Логопед. година

. Господарчо-побутова праця і праця в природі

Ознайомлення з природою і розвиток мовлення

 Музичне 9.40.

II п.д.

Логопед. година

Господарчо-побутова мпраця і праця в природі

 

 

 

 

Розклад організованої діяльності дітей ДНЗ № 164

на 2015 – 2016 навчальний рік

 

 

 

 

Ранній вік

Молодша група № 1

Молодша група  № 2

Середня група № 1

Середня група № 2

Старша група

Логопедична група А

Логопедична група Б

Понеділок

Музичне

Ознайомлення з соціумом і роз.мов

II п.д.

Худ.-мовленнєва діяльність

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Музичне

Малювання

II п.д.

Художн.-мовл. діяльн.

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Фізкультура

Малювання

II п.д.

Художн.-мовл. діяльн.

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Музичне

II п.д.

Заняття фізичними вправами

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Малювання

II п.д.

Художньо-мовл. діяльність.

 

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Малювання

Фізкультура

II п.д.

Художньо-мовл. діяльність.

 

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Малювання

Музичне

II п.д.

Логопед. година

Художньо-мовл. діяльність.

 

Озн.з соц.,ОБЖД і розвиток мовлення

Малювання

Фізкультура

II п.д.

Логопед. година

Художньо-мовл. діяльність.

 

Вівторок

Малювання

Фізкультура

II п.д.

Сюжетно – відображу вальна діяльність

Розвиток мовлення і ПК грамоти

Фізкультура

II п.д.

Роз. і театр.діял.

Музичне

Розвиток мовлення і ПК грамоти

ІІ п.д.

Зан. фіз..вправами

Розвиток мовлення і ПК грамоти

Фізкультура

ІІ п.д.

Худ.-мовл. діял.

 

Розвиток мовлення і ПК грамоти

Фізкультура

ІІ п.д.

Роз. і театр.діял

Розв. мовл. і ПК гр

Фізкультура

Підгот. до письма

Музичне

ІІ п.д.

Праця

Розв. мовлення і ПК грамоти

Ліплення/аплікац.

ІІ п.д.

Логопед. година

Роз. і театр.діял

Розвиток мовлення і ПК грамоти

Музичне

ІІ п.д.

Логопед. година

Безпека життєд.

 

Середа

Музичне

Ліплення./аплікац

II п.д.

Сам.худ.діяльн.,конструювання

Логіко-матем.

Ознайомлення з природ.довкіллям

II п.д.

Сам.худ.діяльн.,конструювання

Логіко-матем.

Фізкультура

ІІ п.д.

Сам.худ.діяльн.,конструювання

Логіко-матем.

Музичне

ІІ п.д.

Сам.худ.діяльн.,конструювання

Логіко-матем.

Музичне

ІІ п.д.

Заняття фізичними вправами

Логіко-матем.

Фізкультура

ІІ п.д.

Сам.худ.діяльн.,конструювання

Логіко-матем.

Фізкультура

ІІ п.д.

Логопед. година

Праця

 

Логіко-матем.

Ліплення/аплікація

ІІ п.д.

Логопед. година

Заняття фізичними вправами

Четвер

Сенсорика

Фізкультура

II п.д.

Розваги і театрал. діяльність

Музичне

Малювання/аплікація

II п.д.

Заняття фізичними вправами

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Ліпл./аплікація

II п.д.

Розваги і театрал. діяльність

 

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Ліпл./аплікація

II п.д.

Розваги і театрал. діяльність

 

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Фізкультура

II п.д.

Безпека життєд.

Гуртк.робота

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Ліпл./аплікація

II п.д.

Розваги і театрал. діяльність

 

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Музичне

II п.д.

Логопед. година

Зан. фіз. вправами

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Фізкультура

II п.д.

Логопед. година

Розв. і театр. діял.

 

П’ятниця

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

II п.д.

Предметна діяльність і сенсорний розвиток

Озн. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Фізкультура

II п.д.

Господарча – побутова праця

Музичне

Розв. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

II п.д.

Господарча – побутова праця

Розв. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Малювання

Фізкультура

II п.д.

Труд в природі

Господарча – побутова праця

Розв. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Музичне

Ліпл./аплікація

II п.д.

СХД

Конструювання

Розв. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Музичне

II п.д.

Заняття фізичними вправами

Розв. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Фізкультура

II п.д.

Логопед. година

СХД Конструювання

Розв. з природ.довкіл. і розвиток мовлення

Музичне

Підг. до письма

II п.д.

Конструювання

СХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад організованої діяльності дітей ДНЗ № 164

 

на 2014 – 2015 навчальний рік

 

 

  Ранній вік Молодша група № 1 Молодша група № 2

Середня група

Понеділок

Музичне

Художньо-мовл.діяльн.

II п.д.

Конструювання

СХД

Ознайомл. з довк./ з природою.

Фізкультура

II п.д.

Художн.-мовл. діяльн.

Ознайомл. з довк./ з природою

Музичне

II п.д.

Художн.-мовл. діяльн.

 

Ознайомл. з довк./ з природою Фізкультура

II п.д.

Художньо-мовл. діяльн.

Гурт.робота

Вівторок

Малювання

Фізкультура

II п.д.

Безпека життєд.

Музичне

Ліплення/аплікац.

II п.д.

Безпека життєд.

Малювання

Фізкультура

ІІ п.д.

Розваги і театрал. діяльність

Ліплення/аплікац.

Музичне

ІІ п.д.

Праця

Гурт.робота

Середа

Музичне

Ознайомлення з довкіллям/роз.мов

II п.д.

Худ.-мовленнєва діяльність

Математ уявлен.

Фізкультура

II п.д.

Праця

Математ уявлен.

Ліплення./аплікац

ІІ п.д.

Безпека життєд.

 

Математ. уявлен.

Фізкультура

ІІ п.д.

Безпека життєд. Гуртк.робота

Четвер

Конструювання

Фізкультура

II п.д.

Розваги і театрал. діяльність

Развитие речи (р.)

Малювання

II п.д.

Розваги і театр. діяльність

Музичне

Развитие речи(р.)

II п.д.

Праця

Развитие речи (р.) и

обучение грамоте

Малювання

II п.д.

Розваги і театрал. діяльність

Гуртк.робота

П’ятниця

Сенсорне вихов.

Ліплення/аплікац.

II п.д.

Предм-практичн.

діяльність

Музичне

Розвиток мови і українознавство

II п.д.

Конструювання

СХД

Розвиток мови і

 українознавство

Фізкультура

II п.д.

Конструювання

СХД

Розвиток мови і

українознавство

Музичне

II п.д.

Конструювання

СХД

 

 

 

  Старша група № 1 Старша група № 2

Логопедична група А

Логопедична група Б
Понеділок

Ознайомл. з довк./ з природою

Музичне

II п.д.

Художньо-мовл. діяльність.

Гурткова робота

Ознайомл. з довк./ з природою.  Малювання

II п.д.

Художньо-мовл. діяльність.

Гурткова робота

 

Ознайомл. з довк./ з природою. Фізкультура

II п.д.

Логопед. година

Художньо-мовл. діяльність.

 

Ознайомл. з довк./ з природою.

Музичне

II п.д.

Логопед. година

Художньо-мовл. діяльність.

Вівторок

Ліплення/аплікац.

Фізкультура

Підгот. до письма

ІІ п.д.

Розваги і театрал. діяльність

Гурткова робота

Ліплення/аплікац.

Підгот. до письма

Фізкультура

ІІ п.д.

Розваги і театрал. діяльність

Гурткова робота

Ліплення/аплікац.

Музичне

ІІ п.д.

Логопед. година

Розваги і театрал. діяльність

 

Ліплення/аплікац.

Фізкультура

ІІ п.д.

Логопед. година

Безпека життєд.

 

Середа

Математ. уявлен. і

конструюв.

Музичне

ІІ п.д.

Праця

Гуртк.робота

Математ. уявлен. і

конструюв.

Музичне

ІІ п.д.

Праця

Гуртк.робота

Математ. уявлен. і

конструюв.

Фізкультура

ІІ п.д.

Індивід. робота

Праця

Математ. уявлен. і

конструюв.

Малювання

ІІ п.д.

Логопед. година

Праця

Четвер

Развитие речи(р.) и

обучение грамоте

Малювання

II п.д.

Безпека життєд.

Гуртк.робота

Развитие речи(р.) и

обучение грамоте

Фізкультура

II п.д.

Безпека життєд.

Гуртк.робота

Развитие речи(р.) и

обучение грамоте

Малювання

II п.д.

Логопед. година

Безпека життєд

Развитие речи (р.) и

обучение грамоте

Музичне

II п.д.

Індивід. робота

Розваги і театрал. діяльність

 

П’ятниця

Розвиток мови і

 українознавство

Фізкультура

II п.д.

СХД

Розвиток мови і

українознавство

Музичне

II п.д.

СХД

Розвиток мови і

українознавство

Музичне

II п.д.

Логопед. година

СХД

Розвиток мови і

українознавство

Фізкультура

II п.д.

Логопед. година

СХД